ILMU PENYULUH JALAN

Slot Pengajaran Kelas

Kelas : Prasekolah, IPGKPM

Tarikh :19 Julai 2010

Masa : 30 minit

Bilangan Kanak-kanak : 20 orang

Modul : Teras Asas

Tajuk / tema : Akidah

Tunjang utama : Kerohanian, Sikap dan Nilai

Standard Kandungan : PI 1.3 Mengetahui rukun islam

Standard Pembelajaran : PI 1.3.2 Menyatakan lima rukun islam

Kesepaduan Tunjang : Kreativiti

Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:

1. Menyebut 5 rukun islam satu persatu.

Pengetahuan Sedia Ada : Mengenal huruf, perkataan dan ayat.

KBKK : Menjana idea

Penerapan Nilai: Kepercayaan kepada Tuhan, patuh

Bahan : Audio, kad imbasan,

Kosa Kata : Kalimah syahadah, solat, puasa, zakat, haji


Langkah

Isi/Pelajaran

Aktiviti

Catatan

Set Induksi

(5 minit)

1. Guru memaparkan

tayangan video pada

murid-murid.


1. Guru bersoal jawab

dengan murid mengenai

video yang dipaparkan.


Murid meneka apa yang

hendak disampaikan

oleh guru.


BBM :

video

Langkah 1

(5 minit)

1. Guru membimbing murid

menyanyikan lagu nasyid

berdasarkan tayangan video

yang dipaparkan.

1. Murid-murid menyanyi

dengan bimbingan guru.BBM:

video

Langkah 2

(5 minit)

1. Guru menunjukkan kad

imabasan bersertakan gambar

berkenaan rukun

islam kepada murid.

1. Murid menyebut 5 rukun

islam satu persatu

dengan bimbingan guru.

BBM:

Kad imbasan

Langkah 3

(10 minit)

1. Aktiviti pengukuhan

- mengisi tempat kosong

dengan perkataan seperti

kalimah syahadah, solat,

puasa, zakat, haji

berpandukan gambar.

  • Guru menerangkan lembaran kerja yang perlu dibuat oleh murid.
  • Murid mendengar dengan teliti.
  • Setiap murid diberikan lembaran kerja.

4. Murid mengikut

langkah yang

diterangkan oleh guru.

BBM:

lembaran kerja

Penutup

(5 minit)

1. Guru bersoal jawab dengan

murid mengenai isi

pembelajaran yang telah

disampaikan

1. Guru memilih beberapa

orang murid untuk

menyebut 5 rukun

islam.

0 Responses

Post a Comment