ILMU PENYULUH JALAN


Aspek yang ditekankan dalam membentuk kerohanian dalam islam antaranya ialah :

Ø Syahadah

Ø Solat

Ø Zakat

Ø Puasa

Ø Haji

SYAHADAH

Syahadah, iaitu fahaman asas atau ajaran Islam:‘'ašhadu 'al-lā ilāha illā-llāhu wa 'ašhadu 'anna muħammadan rasūlu-llāhAku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah dan aku bersaksi bahawa Muhammad adalah pesuruh Allah”.

Wasiat ini adalah asas untuk semua kepercayaan lain dan amalan dalam Islam. Muslim harus mengulangi syahadah dalam sembahyang, dan bukan-Muslim yang ingin memeluk Islam diperlukan untuk membaca fahaman ini.

SOLAT

Dilakukan lima kali sehari.

Solat dilakukan untuk memfokuskan minda pada Allah, dan dilihat sebagai komunikasi peribadi denganNya yang meluahkan kesyukuran dan penyembahan.

Solat adalah wajib tetapi fleksibiliti dalam spesifik dibenarkan bergantung pada keadaan.

Ibadat ini dilaksanakan dalam bahasa Arab, dan terdiri dari ayat dari Al-Qur'an.

ZAKAT

Amalan pemberian berdasarkan pada kekayaan yang dikumpul, dan wajib untuk semua Muslim yang mampu.

Bahagian yang ditetapkan digunakan untuk membantu yang miskin dan yang memerlukan, dan juga untuk membantu menyebarkan Islam.

Dianggap kewajipan keagamaan (bertentangan dengan kebajikan sukarela) yang diluar berhutang kepada yang memerlukan kerana kekayaan mereka dilihat sebagai "amanah dari pemberian Allah".

Al-Qur'an dan hadith juga mencadangkan seorang Muslim memberikan lebih sebagai tindakan pemberian-sedekah (sadaqah).

PUASA

Tidak makan atau minum dan dilaksanakan pada bulan Ramadan.

Puasa ini ialah untuk menggalakkan rasa dekat pada Allah, dan semasanya Muslim patut meluahkan kesyukuran dan bergantungan mereka kepada-Nya, bertaubat dari dosa mereka yang lalu, dan memikirkan pada yang memerlukan.

Puasa tidak wajib untuk beberapa kumpulan iaitu ia akan membawa kepada beban yang berlebihan. Untuk yang lain, fleksibiliti dibenarkan bergantung pada keadaan, tetapi tertinggal puasa lazimnya harus diqadakkan segera.

HAJI

Haji, iaitu merupakan ziarah semasa bulan Islam dari Zulhijjah di bandar Makkah.

Setiap Muslim yang mampu harus membuat ziarah ke Makkah sekurang-kurangnya sekali seumur hidupnya.

Apabila penziarah ialah sekitar 10 kilometer dari Makkah, dia harus berpakaian dalam pakaian Ihram, iaitu terdiri dari dua helai tak kelim putih.

Upacara Haji termasuk berjalan tujuh kali mengelilingi Kaabah, menyentuh Batu Hitam, berjalan tujuh kali antara Gunung Safa dan Gunung Marwah, dan secara simboliknya melontar jamrah di Mina.

Penziarah, atau penghaji, dianugerahkan dalam komunitinya, walaupun guru Islam mengatakan bahawa Haji patut dijadikan luahan dari kebaktian pada Allah berbanding dari kenaikan kedudukan sosial.

0 Responses

Post a Comment